KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro mempunyai tata nilai dan budaya organisasi yang terkandung dalam motto “CERDAS BERINTEGRITAS”, yang merupakan singkatan dari :

C   = CAKAP

E    = ENERGIK

R   = RESPONSIF

D  = DISIPLIN

A  = ANTI KORUPSI

S  = SEDERHANA